Topic outline

  • Literární výchova a čtení na 1. stupni - LS 2019

  • Diskuzní fóra

  • Četba během semestru: Checklist aj.

    Tento seznam hledisek používejte BĚHEM celého semestru k práci na přípravě hodiny LV - vždy tu pasáž, která se týká toho, co právě zdokonalujete.