V kurzu Spolupráce učitele a asistenta pedagoga, který je realizován jako součást projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965), si studenti učitelství v rámci speciálně-pedagogického modulu zvýší znalosti o možnostech společné organizace individualizované práce žáků se SVP pedagogem a asistentem pedagoga s ohledem na specifika vzdělávacích potřeb žáků v základní škole a v rámci psychologického modulu si prakticky vyzkouší, jak s asistentem pedagoga ve vyučovací hodině komunikovat a spolupracovat.