Topic outline

  • General

  • Třídní schůzka

  • Kazuistiky

    Jednotlivé případové situace ze školního prostředí (ničení školního majetku, nesouhlas s hodnocením, přijímání ke vzdělávání, ...) se budou řešit během seminářů. Splnění tohoto úkolu je možné pouze vaším aktivním zapojením do hledání řešení na semináři.