Diplomový seminář je povinně volitelným kurzem, který studentům poskytuje základní informace o požadavcích pro vypracování diplomové práce a umožňuje jim, aby kromě odborného vedení vedoucího práce svoji problematiku konzultovali s dalším odborníkem a svými kolegy. V rámci kurzu je studentům poskytnuta podpora nejen při výběru vhodné statistické metody, ale i při zpracování dat programem SPSS.