Dvousemestrový kurz seznamuje studenty s některými zásadními texty významných portugalských autorů (Maria Judite de Carvalho, Hélder Macedo, Mario Cláudio, António Lobo Antunes apod.) 20. století. Ke každému textu je na platformě moodle přiřazeno větší množství textů sekundární literatury. Kromě samotné interpretace je kladen důraz na práci se zdroji, poznámkovým aparátem, citacemi a výsledkem práce s textem je vždy i částečně psaný výstup.