Kurz nabídne studentům poznatky o základních pojmech v oblasti media relations. Studenti si díky němu osvojí teoretické i praktické znalosti o tvorbě strategie komunikace s médii, významu znalosti mediální krajiny, mezioborové mediální etiky a samotné realizaci projektů, které vedou k dobrým vztahům s médii. Vyzkouší si sami, jak se používají nástroje komunikace s médii a pomocí názorných příkladů z praxe a diskuzí s hosty si vytvoří reálnou představu o tom, jak moderní media relations mají či nemají vypadat.


Marketing módních značek - teorie seznamuje studenty se specifiky marketingu a PR v oblasti módy. Nejprve představuje módu v širším společenském, historickém i ekonomickém kontextu (antropologie, sociologie a psychologie módy, móda jako způsob komunikace). Zabývá se významem módy pro jedince a reprezentací sociální role. Dále představuje vznik a vývoj módních značek, proměny v módním průmyslu a věnuje se specifikům marketingové komunikace a PR v módě. Součástí kurzu jsou také hosté z oboru a výuka mimo budovu - např. návštěvy výstav, terénní výzkum apod.

Předmět se zaměřuje na jednotlivé typy podnikové komunikace s detailem na vhodné komunikační kanály. V úvodních lekcích se studenti seznámí s podnikovou terminologií a základními podnikovými procesy. Důraz přitom bude kladen na malé a střední podnikání (MSP, v aj SME). Dále je pozornost věnována interní a externí komunikaci a komunikaci
značky.
Studentům jsou v průběhu přednášek představeny jednotlivé procesy malého a středního podniku a způsob zpracování marketingového plánu jako součást business plánu.
Předmět je zakončen seminární prací a její prezentací.