Topic outline

 • General

  • 19. 11. 
   Tvorba tiskové zprávy: cca 1 A4 - max. 25 bodů

   Zadání:

   Vyberte si jedno z témat - buď Black Friday nebo 17. listopad - okolo tohoto tématu by se měla TZ točit. Jak to ale pojmete ve smyslu zaměření (sociální, zdravotní, ekonomické, ...) i ve smyslu produktu, služby, prezentace projektu... je úplně na vás. 

   Je taky na vás, jestli TZ zasadíte časově před nebo po akci. Informace, brandy, stejně jako citace, mohou být v tomto případě smyšlené. (Citace by měla být v TZ alespoň jedna.)

   Pokud budete chtít dát TZ nějaký grafický kabátek, tak prosím ale s citem.

   Pozor na gramatiku, stylistiku... strhávám za to body.

   13. 12.
   Organizace tiskové konference nebo rozhovoru: týmová práce, téma bude zadáno na hodině - max. 25 bodů / v případě distanční výuky stream konference

   20. 12. / náhradní termín v lednu
   Písemná zkouška formou testu: max. 40 bodů / v případě distanční výuky ústní zkouška přes videohovor

   Aktivita v hodině: max. 10 bodů

   Hodnocení předmětu tvoří čtyři složky uvedené výše s danými váhami – písemný test (40 %), organizace tiskové konference nebo rozhovoru (25 %), tvorba tiskové zprávy (25 %) a aktivita během seminářů (10 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout alespoň nadpoloviční výše bodů (min. 51 %) v každé složce hodnocení. 

   Klasifikace:

   91 % a více => A
   81-90 % => B
   71-80 % => C
   61-70 % => D
   51-60 % => E
   0-50 % => F

   1. hodina 11. 10. - Úvod do media relations, česká mediální krajina 

   2. hodina 18. 10. - Základy PR pro komunikaci s médii, specifika tvorby tiskových materiálů

   3. hodina 25. 10. - Základy PR pro komunikaci s médii, specifika tvorby tiskových materiálů + zadání TZ

   4. hodina 1. 11. -Monitoring médií, etika media relations

   5. hodina 8. 11. - Aspekty komunikace s médii, přímá komunikace s médii, nácvik

   6. hodina 15. 11. - Aspekty komunikace s médii, přímá komunikace s médii, nácvik

   7. hodina 22. 11 - Aspekty komunikace s médii - host nebo návštěva média/agentury/ nácvik TK; zadání TK

   8. hodina 29. 11. - Přímá komunikace s médii - nácvik, nejčastější chyby, rétorika projevu + zadání tiskových konferencí

   9. hodina 6. 12. - Host - Martin Ayrer, PR konzultant v AMI Communications, bývalý mluvčí Sobotkovy vlády, ČSSD, MMR; lektor komunikačních dovedností

   10. hodina 13. 12. - Praxe - tisková konference - zkouška

   11. hodina 20. 12. - Test


  • Prosím, mějte na paměti, že tato kniha vyšla v roce 2014. Některé věci tedy mohou být zastaralé, myšlenku si to ale udrželo.

  • Opět berte v potaz rok vydání 2015

 • ODEVZDÁVÁNÍ POVINNOSTÍ

  • Cca 1 A4 - max. 25 bodů, deadline 19. 11.

   Zadání:

   Vyberte si jedno z témat - buď Black Friday nebo 17. listopad - okolo tohoto tématu by se měla TZ točit. Jak to ale pojmete ve smyslu zaměření (sociální, zdravotní, ekonomické, ...) i ve smyslu produktu, služby, prezentace projektu... je úplně na vás. Buďte kreativní.

   Je taky na vás, jestli TZ zasadíte časově před akcí, během ní nebo po akci. Informace, brandy, stejně jako citace, mohou být v tomto případě smyšlené. (Citace by měla být v TZ alespoň jedna.)

   Pokud budete chtít dát TZ nějaký grafický kabátek, tak prosím ale s citem.

   Pozor na gramatiku, stylistiku... strhávám za to body.