Kurz nabízí studentům poznatky o základních pojmech v oblasti media relations. Studenti si díky němu osvojí teoretické i praktické znalosti o tvorbě strategie komunikace s médii, významu znalosti mediální krajiny, mezioborové mediální etiky a samotné realizaci projektů, které vedou k dobrým vztahům s médii. Vyzkouší si sami, jak se používají nástroje komunikace s médii a pomocí názorných příkladů z praxe a diskuzí s hosty si vytvoří reálnou představu o tom, jak moderní media relations mají či nemají vypadat.