Topic outline

 • General

 • Základní informace

  Kurz seznamuje studenty s pojmy kreativita a kreativní myšlení, jejich koncepty a nástroji pro jejich rozvoj. Prostřednictvím přednášek, případových studií, praktických aplikací a studia literatury získají absolventi základní přehled o využití kreativního myšlení nejen v marketingu a managementu.

 • Literatura

 • Prezentace z přednášek ZS 2023/2024

 • Prezentace z přednášek 2022/2023

 • Závěrečný test

  Prohlašuji, že jsem zkoušku zpracoval/a nezávisle, bez pomoci třetích stran a bez použití jiných než předem povolených materiálů. 

  U otázek s možností volby je správně minimálně jedna odpověď (může jich tedy být správně i více).

  Úlohy budou vyhodnoceny vyučujícím po ukončení testu.