Topic outline

 • Základní informace

  Kurz seznamuje studenty s pojmy kreativita a kreativní myšlení, jejich koncepty a nástroji pro jejich rozvoj. Prostřednictvím přednášek, případových studií, diskusí s hosty a studia literatury získají absolventi základní přehled o využití kreativního myšlení nejen v marketingu a managementu.

 • Závěrečný test

  Prohlašuji, že jsem zkoušku zpracoval/a nezávisle, bez pomoci třetích stran a bez použití jiných než předem povolených materiálů. 

  • U otázek s možností volby je správně minimálně jedna odpověď (může jich tedy být správně i více).
  • Úlohy s psanými odpověďmi budou posuzovány individuálně, nikoliv Moodlem.
 • Literatura

 • Téma I: Kreativita

  Co je to kreativita a co znamená být kreativní? Jak byla vnímána a co znamenala kreativita v průběhu dějin? Co znamená dnes, je důležitá a proč je v životopise každý „kreativní“?

 • Téma II: Tvůrčí proces a metody rozvoje kreativního myšlení

  Co je to tvůrčí proces? Jak podpořit kreativní myšlení? Existují techniky a metody rozvoje kreativity? Co to je flow? 

 • Téma III: Kreativita a její hodnota

  Jaká je hodnota kreativity? Jakou roli hraje a proč je kreativita důležitá v marketingové komunikaci? Přednáška Josefa Havelky.

 • Téma V: Tvůrčí řízení a kreativní týmy

  Jaký vztah má kreativita a kreativní myšlení k vedení lidí a podniků? Co znamená kreativní vedení a kreativní tým? Co to je fixed a growth mindest?

 • Hosté a případové studie

  Nedílnou součástí kurzu je vedle přednášek a studia literatury také setkávání se s předními osobnostmi marketingu, médií a dalších oborů, které budou s posluchači kurzu sdílet své zkušenosti, případové studie a zejména svůj specifický pohled a přístup k tématu kreativity.