Topic outline

  • Základní informace

    Kurz seznamuje studenty s pojmy kreativita a kreativní myšlení, jejich koncepty a nástroji pro jejich rozvoj. Prostřednictvím přednášek, případových studií, diskusí s hosty a studia literatury získají absolventi základní přehled o využití kreativního myšlení nejen v marketingu a managementu.

  • Literatura