Topic outline

 • AKTUÁLNÍ INFORMACE!

  • 6.12. - nemáme hodinu, ale vy ten čas využijete k dokončení vašeho projektu a dokončení veškeré dokumentace.

   13.12. - prezentace vašich projektů. Připravte si ppt nebo jinou formu prezentace. Každý tým asi na 10 až 15 minut. Může mluvit 1 nebo více (i všichni) z týmu). 

   Do prezentace bude super, když budete mít vše potřebné (podklady, reporty, wbs aj. nahrané ve sdílené složce, abych si to mohla procházet). Po prezentaci ještě sepíšete závěrečnou zprávu a ohlédnutí se za pracemi na projektu (jak se vám pracovalo v týmu, kde byly problémy, co fungovalo a co naopak ne, kde jste měli rezervy, kde jste nestíhali, co vám dělalo problém pochopit ze zadání - cca 1NS = 1800 znaků., připojíte to k projektu a odevzdáte do své sdílené složky)

   20.12. - není výuka, nemusíte být ve škole, ale budete mít v moodlu test, který bude na pojmy a něco málo z teorie (zejména historie vzniku PM). Test je asi na 10 minut. 

  • Veškeré materiály včetně kompletně zpracovaného projektu (výzkum, plán DOD, plán akce pro akademiky a doktorandy) odevzdáváte do své sdílené složky, ve které nyní pracujete. Tým DOD odevzdá před Vánoci to, co má a až později podrobněji zpracovaný plán.

   Co bude složka obsahovat:

   - zakládací listinu

   - vyjasnění rolí členů týmu

   - identifikaci primárních a sekundárních stakeholderů s tím, že byste tam měli mít i tu matici, ze které je patrné, kteří sekundární stakeholdeři jsou pro vás důležitější než jiní

   -wbs (ten rozpis pracovních balíků), poté bude aspoň 1 balík rozepsán na pracovní činnsoti - takové to carpacio, můžete to psát do tabulky, kterou jsme si ukazovali. Jinak každý pracovní balík může sloužit jako jeden milník.

   - stanovení harmonogramu prací (např. v ganttově diagramu)

   - čerpání rozpočtu (na co půjde kolik financí a u toho poznámku, zda jste se od plánu odchýlili či nikoliv)

   - stanovení a hodnocení rizik, ideálně včetně toho, jak se proti nim můžete bránit, jak bude vypadat situace pokud riziko nastane.

   - zkuste si výpočet kritické cesty, čili CPM, to je ten diagram, co jsme počítali - zkuste

   - zápis z první porady (kick off meetingu), která bude pravděpodobně shodná s vaším prvním sprint planningem. Dále zápisy ze všech sprint planning a sprint review, které jste měli - dle týmu by to mělo být 4-5 sprint planning a sprint review).

   - dále tam nahrajete výstupy toho projektu /jak bude probíhát, čili plán, nebo jak proběhl a jaké jsou výsledky čili výzkum, jak akce probíhala čili večírek/

   - po prezentaci k tomu přidáte závěrečnou zprávu z projektu.


  • TÝM 1 = VÁNOČNÍ VEČÍREK

   TÝM 2 = TEAM BUILDING (INSPIRACE Z LADOVSKÉ ZIMY - VYSVĚTLÍME SI)

   TÝM 3 = DOD

   TÝM 4 = VÝZKUM


   Pokud by o vánočním večírku nehlasovala katedra, tak za mě měl nejlépe zpracovaný návrh tým 2 - plavba na lodi. 

  • Přečtěte si článek předem prosím a pouvažujte nad ním.

 • Komentované přednášky - on-line verze přednášek

 • Soubory: povinné přednášky v on-line verzi

 • Soubory - rozšiřující materiál

 • AGILNÍ METODY - Soubory i komentované prezentace - on-line přednášky

 • Zkouška - 20.12.

  • Test je zpřístupněn mezi 12.30 -14.00 hodinou. Na jeho vypracování máte 10 minut. 

 • Odevzdávárna projektů