Topic outline

 • Organizace semináře a podmínky zakončení

  Hosté se semináře účastní pouze z vlastní dobré vůle a touhy předat své zkušenosti dalším generacím, bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Ve většině případů se přitom jedná o časově vytížené profesionály, jejichž čas je skutečně drahý. Během semináře jim je proto potřeba přinejmenším projevit vděk uctivým a slušným vystupováním a projevem.

  Pro inspiraci v této oblasti viz několik následujících základních bodů.

  1. Přijít včas - nejpozději ve 15:20.

  2. Obsazovat řady lavic odpředu.

  3. Celou dobu se soustředit na vystupující/ho, udržovat oční kontakt. Nemít otevřený notebook, pokud si nepíšete poznámky z hodiny (notebook vytváří psychologickou bariéru a klepání do klávesnice může i rušit). 

  4. Pokládat připravené dotazy, srozumitelně, slušně a taktně.

  5. Aktivně reagovat na dotazy hosta. 

  PODMÍNKY ZAKONČENÍ:

  Připravit minimálně jednu otázku pro každého hosta a aktivně komunikovat s hosty na semináři. Připravenou otázku je nutné zadat nejpozději 1 den před začátkem semináře do sdílené tabulky. Odkaz funguje pouze pokud jste přihlášeni na svůj FSV Google účet.

  Seminární práce: zápis průběhu tří vystoupení vybraných hostů s důrazem na subjektivně nejzajímavější a/nebo nejpřínosnější části v kontextu oboru. Reflexe jednotlivých vystoupení musí být zasazeny do oborového kontextu a doplněny referencemi na vhodné zdroje.

  Rozsah reflexe každého ze tří vystoupení: min. 3 tis. znaků vč. mezer, citace a odkazy na literaturu dle citační normy FSV UK (min 3 pro každou reflexi). Práce neodpovídající standardu akademických prací (častější porušení citační normy, gramatické chyby apod.) nebudou akceptovány. 

  Témata a jednotliví hosté a tedy i literatura budou upřesněni po začátku semestru. Deadline odevzdání 15. května 2024. Odevzdávejte, prosím, jako PDF.

 • Anotace a cíl semináře

  Tento seminář je zaměřený na reflektování a diskusi o nejnovějších trendech v oboru a představení klíčových osobností ze současné praxe.

  Do semináře budou pravidelně přicházet hosté z praxe z nejrůznějších oblastí marketingové komunikace, public relations a souvisejících disciplín, kteří se budou zabývat specifickými otázkami či trendy v oboru. Jejich témata a seznam hostů bude v průběhu semestru upřesňován. Výuka bude probíhat v ČJ i AJ (v případě zahraničních hostů).

  V semináři si studenti procvičí komunikaci s profesionály z praxe na vysokých manažerských či řídících pozicích. Cílem předmětu je seznámit studenty s dílčími problémy oboru, které reflektují jeho aktuální vývoj a současnou problematiku. Studenti si formou případových studií a diskusí s odborníky z praxe osvojí znalosti z trhu a z praxe v oblasti marketingové komunikace a public relations.

 • Seznam hostů LS 24