Osnova témat

  • Úvod

  • Základní informace

    Kurz navazuje na předmět Art marketing I vyučovaný v zimním semestru a umožňuje studentům vyzkoušet si teoretické znalosti v praxi. Během kurzu projdou studenti v týmech procesem přípravy komunikačního plánu pro konkrétní kulturní instituci – od briefu, přípravy komunikační strategie až po její prezentaci.