Topic outline

  • General

  • Základní informace

    Kurz seznamuje studenty se specifiky marketingové komunikace a public relations v oblasti kultury a umění. Absolventi kurzu získají základní přehled o fungování jednotlivých kulturních oblastí (výtvarné umění, film, hudba, literatura, divadlo) na českém trhu prostřednictvím přednášek, případových studií, diskusí s hosty či exkurzí v konkrétních kulturních institucích.