Topic outline

 • Základní informace

  Kurz seznamuje studenty se specifiky marketingové komunikace a public relations v oblasti kultury a umění. Absolventi kurzu získají základní přehled o fungování jednotlivých kulturních oblastí (výtvarné umění, film, hudba, literatura, divadlo) na českém trhu prostřednictvím přednášek, případových studií, diskusí s hosty či exkurzí v konkrétních kulturních institucích.

 • Úkoly, zadání, zdroje

 • Prezentace z přednášek

   

 • Závěrečný test

  Prohlašuji, že jsem test zpracoval/a nezávisle, bez pomoci třetích stran a bez použití jakýchkoli zdrojů. 

  Úlohy budou vyhodnoceny vyučujícím po ukončení testu.