Topic outline

 • Základní informace

  Kurz seznamuje studenty se specifiky marketingové komunikace a public relations v oblasti kultury a umění. Absolventi kurzu získají základní přehled o fungování jednotlivých kulturních oblastí (výtvarné umění, film, hudba, literatura, divadlo) na českém trhu prostřednictvím přednášek, případových studií, diskusí s hosty či exkurzí v konkrétních kulturních institucích.

 • Úkoly a zadání

 • Téma I: Vztah umění a marketingové komunikace

  Jak se vyvíjel vztah umění, kultury a marketingu? Proč a jak art marketing v posledních letech vzkvétá? Jakou roli může v marketingové komunikace hrát umělec a jeho tvorba?

 • Téma II: Produkt (product) a značka

  Jak se liší kulturní a komerční produkt? Co všechno může být produktem v oblasti kultury a umění? A jakou roli hraje v kultuře značka?

 • Téma III: Místo (place), cena (price) a financování

  Jak je drahá kultura? Liší se pojetí ceny v kultuře od „nekulturních“ trhů? Jak jsou kultura a umění financovány a kde je možné peníze na kulturní aktivity získat? Jakou roli hraje místo a distribuce?

 • Hosté a exkurze

  Nedílnou součástí kurzu je vedle tematických přednášek také setkávání se s předními osobnostmi tuzemské kulturní sféry, respektive jejími zástupci z oboru marketingu, public relations a médií, kteří budou s posluchači kurzu sdílet své zkušenosti a případové studie.

  Konkrétní hosté budou zveřejňováni v průběhu semestru.

  23. října 2020 Nikola Lörinczová

  20. listopadu 2020 Jan Noháč