Studenti a studentky se seznámí se základními informačními systémy, které se v muzeích a kulturních institucích využívají. V první části kurzu probereme 3 druhy systémů – provozní a kolaborativní informační systémy (1), systémy pro správu sbírek (2), informační systémy pro návštěvníky a propagaci (3). Cílem je osvětlit souvislosti mezi jednotlivými systémy, nastolit sadu problémů a úkolů, které se pomocí informačních systémů řeší a představit principy, na kterých jednotlivé systémy fungují. Druhá část kurzu bude praktická, kdy teoretické koncepty studenti a studentky aplikují na konkrétním problému. Na konci kurzu absolventi a absolventky budou rozumět principům, na kterých informační systémy stojí a budou si vědomi hlavních přínosů a implementačních a provozních problémů, které je v praxi nutné řešit.