Kurz určený pro posluchače magisterského programu učitelství informatiky 
s cílem podat přehled různých aspektů informačních technologií
ve výuce na základních a středních školách

Kurz pro podporu výuky ICT pro budoucí učitele. Primárně je určen na doplnění prezenční výuky vhodnými příklady pro procvičení i rozšíření probíraných témat. Díky doplnění o výkladové prezentace z přednášek částečně může být  vhodný i pro samostudium.

Kurz pro podporu výuky ICT pro budoucí učitele. Primárně je určen na doplnění prezenční výuky vhodnými příklady pro procvičení i rozšíření probíraných témat. Nicméně vhodný může být  i pro samostudium.