Topic outline

 • General

 • Základní psaní textu

  Základní dovednosti si můžete prověřit na níže uvedených příkladech. Některé jsou opravdu jednoduché a mohou posloužit k prověření vstupních znalostí.

 • Typopravopis

 • Pokročilé vyhledávání v textu

  Mnoho hromadných úprav lze řešit pomocí příkazů najdi a nahraď. Textové editory (MS Word nevyjímaje) k tomu poskytují řadu kódů pro definici regulárních výrazů.

 • Formuláře

 • Hromadná korespondence

  V dnešní době elektronické komunikace ztrácí pořizování hromadných tištěných dopisů na významu a zařazuji téma pouze jako doplněk, který je dnes využitelný jen částečně.