Výuka předmětu Metodologie vědy a statistické zpracování dat ve studijním programu Fyzioterapie 2. ročník magisterského studia (blok 2.4-5.4.)

Course Information in Medicine serves as an electronic support for teaching the subject of the same name, which is designed for master students of general medicine at the 2nd Faculty of Medicine.

Kurz Informace v medicíně slouží jako elektronická podpora výuky stejnojmenného předmětu, který je určen pro studenty magisterského studia všeobecného lékařství na 2. LF UK.