LOGO_P.jpg

Kurz je financován z prostředků projektu č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362:
Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.