Kurz je financován z prostředků projektu č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362:
Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.

Cílová skupina:
Obsah lekcí:
Forma výuky:
Délka kurzu:
Kredity:
Zápis zahájen od:
Garant kurzu:
Další zdroje kurzu: