Cílem předmětu je společné hledání a přemýšlení o kvalitě školy, kvalitě vzdělávání a kvalitě vzdělavatelů. Pozornost bude věnována také praktickým aspektům spojeným s výkonem profese učitele - začínající učitel a jeho integrace do učitelského sboru, specifika práce třídního učitele, konfliktní situace a jejich řešení, podpora učitele při dalším zvyšování jeho pedagogických kompetencí, základní legislativa vztahující se k praktickému výkonu profese (problematika bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, omlouvání absencí, výchovná opatření, ochrana osobních údajů, vedení dokumentace). Získané znalosti využijí studující při řešení modelových situací vztahujících se k uvedené problematice.
Student si tvoří portfolio (dále jen P) od 1. ročníku, tvorba P je podporována ve vybraných předmětech a v posledním ročníku v rámci předmětu Integrující seminář profesní přípravy. Vyučující jednotlivých předmětů dávají studentům podporu pro plnění jednotlivých úkolů = zpracování materiálů do portfolia.

SZZ z pedagogiky
Student si tahá u SZZ 2 okruhy (od 2023/2024). Pokud k okruhu existuje v P materiál, je zkoušejícím a studentem využit. Examinátor P neposuzuje, nepřipravuje se na ně předem. Posuzuje výkon studenta vzhledem k vytaženému okruhu. (P má pomáhat, není předmětem hodnocení.)
P k SZZ je povinné.

Obsah portfolia
A. Povinná část
• základní údaje o studentovi (max 1 strana A4)
• zpracování portfoliových úkolů z předmětů – viz témata tohoto moodle kurzu (tvorba je podpořena v rámci studia)
• seznam prostudované literatury
• soubor kvalit I a II
B. Volitelná část
● autobiografický popis vývoje studenta jako (budoucího) učitele (vlastní pojetí NEBO eseje zadávané v rámci studia (Já, začínající učitel, …) doplněné zpětnou reflexí z hlediska současnosti v rozsahu max 3 stran
● argumentovaný výběr dalších materiálů a jejich reflexí v rozsahu 20 – 60 stran.