Kurz je součástí předmětu Základy výživy, obor: Nutriční terapie v 1. ročníku. Uvede studenta do problematiky výživy člověka. Důraz je kladen na základní pojmy ve výživě, výživová doporučení a principy správné výživy. Součástí je problematika spotřebního koše a jeho využití v praxi.

Podpořeno projektem „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362