Výuka bude dle situace COVID-19 v ZS 2020/2021 probíhat distančně či prezenčně - studenti zapsaní přes SIS budou včas informováni. První přednáška se bude konat distančně dne 5.října 2020. Viz rozpis výuky dále.

Data konání přednášek v ZS 2020/2021(bloková výuka):

(Hybernská 3, učebna 206), respektive v říjnu 2020 ve stejném čase distančně, zapsaní studenti obdrží včas link na připojení.

Konáme se nepravidelně pondělky 16:40-18:10 (respektive 17.25) v učebně 206 zatím s výjimkou října - kdy budeme DISTANČNĚ (přes ZOOM či Microsoft Teams - včas bude zapsaným studentům zaslán přístupový link), s jednou výjimkou: pátek 6. listopadu, kdy budeme mít (doufejme) distanční online přednášku s prof J. Napier(ovou) z Edinburghu.

5.října 2020 (pondělí): 16:40-18:10 - distančně - Čeňková

26.října 2020 (pondělí): 16:40-18:10 - distančně - Čeňková

2. listopadu 2020 (pondělí): 16:40-17:10 - zatím prezenčně - Čeňková

6. listopadu 2020 (pátek): 15:00-16:30: online přednáška - prof. Jemina Napierová z Edinburghu (bude včas upřesněno)

23.listopadu 2020 (pondělí): 16:40-18:10 - zatím prezenčně - Čeňková

7.prosince 2020 (pondělí): 16:40-18:10 - zatím prezenčně - Čeňková

4. ledna 2021 (pondělí): 16:40-18:10 - zatím prezenčně - Čeňková a prezentace studentů

(Celkem 13 vyučovacích hodin)