Seminář je určen studentům, kteří mají zkušenost s výukou ČCJ v teorii i praxi a chtějí její praktické aspekty reflektovat ve společné práci v semináři.

Cílem předmětu je 1) odborná diskuse o praktických aspektech výuky ČCJ a 2) zdokonalení praktických dovedností v pedagogické praxi.

Program bude specifikován na základě profilů účastníků semináře.
Témata, kterých se seminář bude týkat:

1. komunikace v jazykové třídě a vedení třídy

2. výuka konkrétních jazykových jevů

3. domácí úkoly

4. autonomie studentů

5. motivační vyučování

6. potenciální problémy v jazykové třídě