Management of Science and Innovation (MSI)  semester-long elective course

TARGET GROUP: students of all faculties UK, 4-th and higher grades Mgr. programs + following Mgr. programs + Ph.D. programs. Academic staff and employees of Charles University have course accessible as part of lifelong learning.

CONTENT of lessons: 3 thematic blocks: Project preparation + Technology Transfer + Management skills. Topics include Innovation and VVI scene. Knowledge management and information analysis // Control system and assessment of science // Financial resources for the PRI in the Czech Republic and EU RDI projects // Preparation own PRI Project // Fundamentals of knowledge and technology transfer // Protection of intellectual property // Business model. Business plan. Spin-out // Preparation of own Business Plan // Team and Time Management // Project Management // Communication Skills Training.

FORM of teaching: hybrid. Presence-based is introductory lecture (where student teams will also be created) and final communication skills training. Webinars are (once a week according to schedule at http://www.cuni.cz/UK-6691.html), text and video tutorials (Moodle UK).  Writings of own project, grant application, and business plan are based on teamwork.

TIME LOAD: 90 hours/semester.

CREDITS: 6 credits.

ENROLLMENT: two weeks before the start of the semester

ORGANISATION: Centre for Knowledge and Technology Transfer of Charles University (CPPT UK)

GUARANTOR: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. (eugen.kvasnak@ruk.cuni.cz)

ORGANIZATION: Ing. Marie Katakalidisova, marie.katakalidisova@ruk.cuni.cz, T: +420 224 491 452, Bc. Petra Práglová, petra.praglova@ruk.cuni.cz, T: +420 224 491 255

MORE INFORMATION: www.cppt.cuni.cz

DISCUSSION: Facebook

PROMO:

Management of Science and Innovation for project “University Innovative Network” (MSI-UIS)

SIS code TVOL0003

Are you scientist or researcher? Do you want to know how to create a business of your research? Do you want to improve your managerial skills?

If yes, then enrol in MSI-UIS course!

The aim of MSI-UIS is to answer basic questions about knowledge and technology transfer. After completion of this subject you will know:

  • what knowledge and technology transfer means;

  • what my duties and rights are when I invent something;

  • why it is better to keep my invention in secret rather than published;

  • how I realize, that my invention has commercial potential;

  • how I can build and lead a team;

  • and a lot more.

 

TARGET GROUP: Ph.D. students, researchers and teachers of the Charles University.

EDUCATION CONTENT: (3.4.) Fundamentals of knowledge and technology transfer // (10.4.) Protection of intellectual property // (18.4.) Business model, Business plan, Spin-out // (24.4.) Preparation of own Lean Canvas // (2.5.) Communication Skills // (9.5.) Team and Time Management // (15.5.) Project Management

EDUCATION FORM: Distance learning via webinars, texts, PPT presentations, mind maps, tests.

TIME LOAD: 42 hours

CREDITS: 3

REQUIREMENTS: 6 tests + home work (Lean Canvas of start-up project)

ORGANIZATION: Centre for Knowledge and Technology Transfer of the Charles University (CPPT UK)

GUARANTOR: Eugen Kvašňák (eugen.kvasnak@ruk.cuni.cz)

CONTACTS: Ing. Marie Katakalidisová, marie.katakalidisova@ruk.cuni.cz, T: +420 224 491 452, Bc. Petra Práglová, petra.praglova@ruk.cuni.cz, T: +420 224 491 255

 

Management of Science and Innovation (MSI)  semester-long elective course

TARGET GROUP: students of all faculties UK, 4-th and higher grades Mgr. programs + following Mgr. programs + Ph.D. programs. Academic staff and employees of Charles University have course accessible as part of lifelong learning.

CONTENT of lessons: 3 thematic blocks: Project preparation + Technology Transfer + Management skills. Topics include Innovation and VVI scene. Knowledge management and information analysis // Control system and assessment of science // Financial resources for the PRI in the Czech Republic and EU RDI projects // Preparation own PRI Project // Fundamentals of knowledge and technology transfer // Protection of intellectual property // Business model. Business plan. Spin-out // Preparation of own Business Plan // Team and Time Management // Project Management // Communication Skills Training.

FORM of teaching: hybrid. Presence-based is introductory lecture (where student teams will also be created) and final communication skills training. Webinars are (once a week according to schedule at http://www.cuni.cz/UK-6691.html), text and video tutorials (Moodle UK).  Writings of own project, grant application, and business plan are based on teamwork.

TIME LOAD: 90 hours/semester.

CREDITS: 6 credits.

ENROLLMENT: two weeks before the start of the semester (see schedule at http://www.cuni.cz/UK-6691.html)

ORGANISATION: Centre for Knowledge and Technology Transfer of Charles University (CPPT UK)

GUARANTOR: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. (eugen.kvasnak@ruk.cuni.cz)

ORGANIZATION: Ing. Marie Katakalidisova, marie.katakalidisova@ruk.cuni.cz, T: +420 224 491 452, Bc. Petra Práglová, petra.praglova@ruk.cuni.cz, T: +420 224 491 255

DISCUSSION: Facebook

PROMO:

“Management vědy a inovací” je 1-semestrální volitelný předmět opakující se v zimním i letním semestru.

CÍLOVÁ SKUPINA: studenti všech fakult UK, 4-tých a vyšších ročníků Mgr. programů + navazujících Mgr. programů + PhD. programů. Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK mají MVI přístupný jako součást nabídky celoživotního vzdělávání. 

OBSAH VÝUKY: 3 tématické bloky: Projektová příprava + Transfer technologií +  Manažerské dovednosti.  Témata výuky jsou: Inovace a VVI scéna. Management znalostí a analýza informací // Systém řízení a hodnocení vědy // Finanční zdroje pro VVI v ČR a EU  // Příprava VVI projektů // Příprava vlastního VVI projektu // Základy transferu znalostí a technologií // Ochrana duševního vlastnictví ve VVI // Business model. Business plan. Spin-out // Příprava vlastního Business plánu // Komunikační dovednosti // Team & time management // Projektový management  // Trénink komunikačních dovedností. 

FORMA VÝUKY: hybridní. Prezenční je úvodní PŘEDNÁŠKA, na které se také vytvoří studentské týmy, a závěrečný TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ. Distanční jsou WEBINÁŘE (1x týdně dle rozvrhu na http://www.cuni.cz/UK-6691.html), výukové TEXTY a VIDEA (Moodle UK). Týmová práce je základem pro vypracování vlastního projektu, grantové žádosti a byznys plánu.

ZÁPIS: 2 týdnů před začátkem semestru (viz rozvrh na http://www.cuni.cz/UK-6691.html)

ZAJIŠTĚNÍ: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK)

GARANT: RNDr. Eugen Kvašňák, PhD.

ORGANIZACE / KONTAKT: Mgr. Jitka Černá - Jitka.Cerna@ruk.cuni.cz, T: 224 491 362

DISKUSE: Facebook

PROMO:

 

 

Management Vědy a Inovací (MVI) 1-semestrální volitelný předmět

CÍLOVÁ SKUPINA: studenti všech fakult UK, 4-tých a vyšších ročníků Mgr. programů + navazujících Mgr. programů + PhD. programů. Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK mají MVI přístupný jako součást nabídky celoživotního vzdělávání. 

OBSAH VÝUKY: 3 tématické bloky: Projektová příprava + Transfer technologií +  Manažerské dovednosti.  Témata výuky jsou: Inovace a VVI scéna. Management znalostí a analýza informací // Systém řízení a hodnocení vědy // Finanční zdroje pro VVI v ČR a EU  // Příprava VVI projektů // Příprava vlastního VVI projektu // Základy transferu znalostí a technologií // Ochrana duševního vlastnictví ve VVI // Business model. Business plan. Spin-out // Příprava vlastního Business plánu // Komunikační dovednosti // Team & time management // Projektový management  // Trénink komunikačních dovedností. 

FORMA VÝUKY: hybridní. Prezenční je úvodní PŘEDNÁŠKA, na které se také vytvoří studentské týmy, a závěrečný TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ. Distanční jsou WEBINÁŘE (1x týdně dle rozvrhu na http://www.cuni.cz/UK-6691.html), výukové TEXTY a VIDEA (Moodle UK). Týmová práce je základem pro vypracování vlastního projektu, grantové žádosti a byznys plánu.

ČASOVÁ DOTACE: 90 hodin/semestr.

KREDITY: 6 kreditů.

ZÁPIS: 2 týdny před začátkem semestru (viz rozvrh na http://www.cuni.cz/UK-6691.html)

ZAJIŠTĚNÍ: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK)

GARANT: RNDr. Eugen Kvašňák, PhD. (eugen.kvasnak@ruk.cuni.cz)

ORGANIZACE: Ing. Marie Katakalidisová (marie.katakalidisova@ruk.cuni.cz) + Bc. Petra Práglová (petra.praglova@ruk.cuni.cz), T: 224 491 362

DISKUSE: Facebook

PROMO:

 

 

“Management vědy a inovací” je 1-semestrální volitelný předmět opakující se v zimním i letním semestru. Jeho zkrácená verze MVI UIS byla vytvořena pro potřeby projektu Univerzitní inovační síť UK, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651.

OBSAH VÝUKY: Úvod // Základy transferu znalostí a technologií // Ochrana duševního vlastnictví ve VVI // Business model. Business plan. Spin-out // Příprava vlastního Lean canvas // Komunikační dovednosti // Team & time management

FORMA VÝUKY: prezenční Úvod a dále distanční výuka – výukové texty, videa a webináře v Moodle UK

ČASOVÁ DOTACE: 42 hodin

ZAJIŠTĚNÍCentrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK)

GARANT: RNDr. Eugen Kvašňák, PhD.

ORGANIZACE / KONTAKT: Ing. Marie Katakalidisová (marie.katakalidisova@ruk.cuni.cz) + Ing. Petra Práglová (petra.praglova@ruk.cuni.cz), T: 224 491 362