Topic outline

  • General

  • Topic 1

    Jednotlivá odborná pracoviště UK zde mají možnost prezentovat své odborné znalosti a dovednosti, speciální laboratorní vybavení, postupy a metody, případně nabídky výzkumných kapacit, služeb či měření.