“Management vědy a inovací” je 1-semestrální volitelný předmět opakující se v zimním i letním semestru. Jeho zkrácená verze MVI UIS byla vytvořena pro potřeby projektu Univerzitní inovační síť UK, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651.

OBSAH VÝUKY: Úvod // Základy transferu znalostí a technologií // Ochrana duševního vlastnictví ve VVI // Business model. Business plan. Spin-out // Příprava vlastního Lean canvas // Komunikační dovednosti // Team & time management

FORMA VÝUKY: prezenční Úvod a dále distanční výuka – výukové texty, videa a webináře v Moodle UK

ČASOVÁ DOTACE: 42 hodin

ZAJIŠTĚNÍCentrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK)

GARANT: RNDr. Eugen Kvašňák, PhD.

ORGANIZACE / KONTAKT: Ing. Marie Katakalidisová (marie.katakalidisova@ruk.cuni.cz) + Ing. Petra Práglová (petra.praglova@ruk.cuni.cz), T: 224 491 362