Kurz je určen pro studenty, kteří chtějí rozvíjet schopnosti čtení ruských odborných textů. Zároveň slouží jako podora pro přípravu na Zk z akademického čtení

Zde najdete materiály vhodné pro studenty všech kurzů - internetové odkazy (internetové slovníky, stránky ruských médií aj.).
Postupně sem budou přidávány i další zajímavosti nad rámec výuky - týkající se např. ruských reálií.

V kurzu se probírá látka z 1.-14. lekce učebnice Nekolová, V. a kol.: Ruština (nejen) pro samouky, Leda 2007.

V kurzu se probírá látka zhruba ze 14.-20. lekce učebnice Nekolová, V. a kol.: Ruština nejen pro samouky, Leda 2007.

V kurzu se probírá látka cca z 21.-30. lekce V. Nekolové a kol.: Ruština nejen pro samouky.