On-line kurz k nahrazení výuky předmětu B03007 (Kardiovaskulární medicína) distanční formou. Pro absolvování je nezbytné se seznámit se všemi tématy (autoři podkladů ke studiu daného tématu jsou vždy uvedeni) a úspěšné splnění závěrečného testu (70% úspěšnost).