Předmětu má vybavit studenty znalostmi stavby a zejména funkce lidského těla v jeho ontogenetické proměně jako propedeutického profesního základu pro povolání učitele odborného výcviku a praktického vyučování. Důraz bude položen na základní znalosti struktury lidského těla, řídící a regulační systémy s ohledem na vývoj a biologické zvláštnosti vývoje dítěte, pubescenta a adolescenta.

On-line podpora kurzu OKBPV14109 Obecná didaktika (pro studenty oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku).

On-line podpora kurzu OKBPV14305 Seminář k bakalářské práci (pro studenty oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku).

On-line podpora kurzu OKBO1P101A Úvod do studia (pro studijní obor 7507R056 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku).

On-line podpora kurzu OKBPV14107 Vzdělávání dospělých pro obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.