On-line podpora kurzu OKBO1P101A Úvod do studia (pro studijní obor 7507R056 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku).