PubMed hravě

aneb veřejný výukový program nejen pro mediky
ve čtyřech na sebe navazujících stupních studijní náročnosti
s volitelnými in
formačními intermezzy pro zvídavé
a repetitorii probrané látky pro všechny
v četných scénických obrazech
dle ducha
Komenského “S
chola Ludus“ provedený
za níže připojeného poznamenání