Kurz slouží jako studijní opora předmětu Úvod do studia chemie. Tento předmět je koncipován jako vstup do studia učitelství chemie. Obsahuje seznámení s požadavky na úpravu při zpracování seminárních a závěrečných prací se zaměřením na typografické a citační zásady. Dále slouží k srovnání úrovně matematických dovedností a znalostí posluchačů prostřednictvím zopakování základních poznatků ze středoškolské matematiky potřebných k chemickým výpočtům.

Tento kurz slouží jako studijní opora předmětu Exkurze s chemickou tematikou. Tento předmět je zaměřen na seznámení posluchače s chemickými exkurzemi jako formou výuky, která, pokud je dobře připravená, může žákům zprostředkovat spojení teoretických poznatků s praxí a učinit tak výuku pro žáky atraktivnější a představitelnější. Součástí předmětu jsou exkurze do vybraných chemických provozů, které budou sloužit jako inspirace pro budoucí učitele.