Topic outline

  • Předmět Exkurze je zaměřen na seznámení posluchače s chemickými exkurzemi jako formou výuky, která, pokud je dobře připravená, může žákům zprostředkovat spojení teoretických poznatků s praxí a učinit tak výuku pro žáky atraktivnější a představitelnější. Součástí předmětu jsou exkurze do vybraných chemických provozů, které budou sloužit jako inspirace pro budoucí učitele.

  • Exkurze jako forma výuky

  • Chemické exkurze

    Zde naleznete bakalářskou práci, která se zaměřila na exkurze pro výuku chemie a přináší přehled několika praktických námětů, které vám mohou sloužit jako inspirace pro vaše vlastní náměty.

  • Přehled námětů na exkurze do chemických provozů apod.

    Zde odevzdávejte soubor 5 námětů na chemické exkurze. Podrobnosti naleznete po kliknutí na úkol.