Svět je v krizi, Evropu nevyjímaje. Již desetiletí vídáme v médiích informace o tom, kterak ekonomické a sociální těžkosti ovlivňují soudobou společnost. Ruku v ruce s těmito informacemi jde i nárůst nespokojenosti a radikalizace, jež se může projevit ve své specifické podobě prostřednictvím náhlé mobilizace podporovatelů extrémistických a populistických politických aktérů. V dynamicky se měnícím politickém prostředí je zcela zásadní pochopit to, jak se veřejný prostor snaží krizím čelit a jaké jsou jeho možnosti bojovat s rostoucími hrozbami pro liberálně demokratický řád. Tento kurz nabízí odpovědi na otázky, co stojí za přejímáním vjemů z okolního světa a formováním názorů a jak tyto hodnoty vstupují do světa politické participace a případné mobilizace. Kurz je určen pro bakalářské studenty a seznamuje je s teoretickými, metodologickými a empirickými aspekty takového výzkumu, který se těmito problémy současného světa zabývá. Nabízí teoretické ukotvení a zaměřuje se též na metodologické a empirické aspekty odborné reflexe forem politické participace a politické mobilizace.