Nádory představují druhou nejčastější příčinu úmrtí jak dětí tak dospělých a jejich incidence stále roste. Pediatrická onkologie patří, co se týče zlepšení léčebných výsledků, k nejúspěšnějším oborům druhé poloviny 20. století. Vzdor tomuto úspěchu jsou nádory dětí a dospívajících druhou nejčastější příčinou smrti v této věkové skupině. V současné době dosahují rozmachu diagnostika a klasifikace nádorů a predikce efektu léčby založené na molekulárně genetických přístupech a začínají se rozvíjet léčebné přístupy založené na blokádě buněčných struktur specifických pro nádor– cílená léčba (targeted therapy).

Cíle: rozšířit a prohloubit znalosti o obecné i speciální onkologii se zdůrazněním moderních diagnostických a léčebných postupů.

Obsahové zaměření přednášek a seminářů:.

Molekulárně-genetické vyšetření mozkových nádorů.

Vliv genetických abnormalit na změny metabolismu a signalizace nádorové buňky.

Nové přístupy v léčbě nádorů a vývoj nových léků.

Cílená léčba nádorů.

Transplantace u leukémií a solidních nádorů.

Psychologické aspekty péče o pacienta a jeho rodinu při protinádorové léčbě.

Pozdní následky onkologické léčby

Histiocytozy a histiocytární syndromy.

Nádory mozku u dětí a adolescentů.

Mezioborový přístup k léčbě mozkových nádorů.

Paliativní péče v onkologii, hospicová péče.

The aim of the subject is to show how modern diagnostic methods help to improve the level of care for children with malignant tumors and hematological disorders in daily practice. Students will be informed about the principles of modern diagnostics. Interactive presentations of the case-reports will illustrate the importace of modern diagnostics in differential diagnosis and treatment decisions.

Day 1: Non-oncological hematology. Flow cytometry. Whole exome sequencing. Case-reports.

Day 2: Next Generation Sequencing in diagnosis of leukemia and solid tumors. Principle of methods, clinical application.

Day 3: Brain tumors, palliative care.

Day 4: Solid tumors – case-reports. Late effects of treatment. Survivorship.

Day 5: Hematopoietic stem cell transplantation – case-reports, indications, complications.