Základní otázky, které formují jádro tohoto kurzu, jsou: co je to společnost? Jak jí můžeme porozumět? Jaká je role jedince ve společnosti? Atd. Předmět je zaměřen na stručný úvod do vybraných otázek sociologie z hlediska sociologické teorie i výzkumu. Hlavní ambicí kurzu je předat studujícím schopnost tzv. sociologické imaginace tak, jak ji vymezil C. Wright Mills.

V tomto kurzu bude podán výklad o dějinách antické filosofie. Studenti budou seznámeni s význačnými osobnostmi antického myšlení, s klasickými filosofickými díly i s nejnovější tematicky relevantní literaturou. Prezentace v kurzu jsou zaměřeny k těmto okruhům: základní rysy filosofického myšlení - vztah filosofie k mytologii, náboženství, umění a vědě, filosofický obraz světa v proměnách myšlení, péče o duši a výchova.