Hlavní náplní tohoto semináře bude hlouběji seznámit studenty s problematikou synchronizace chronologií Egypta, Předního východu a Egejdy ve 2. tisíciletí př. n. l. V úvodních přednáškách bude pozornost věnována zejména vybraným klíčovým tématům – úvod do předovýchodní chronologie, úvod do egyptské chronologie, úvod do anatolské chronologie a úvod do egejské chronologie, problematika mínojské a kyperské keramiky, problematika fresek v prostoru východního Středomoří. V dalším bloku budou studenti prezentovat prostřednictvím společných referátů dílčí poznatky ke studované problematice. Kurz bude zakončen souborným kolokviem (8. ledna 2014).

výuka 1.10.2013 – 12.1.2014
vánoční prázdniny 23.12.2013 – 1.1.2014

Orientační harmonogram (bude upřesněno v průběhu kurzu)

 1. Úvod (2.10.)

 2. Problematika egyptské chronologie (9.10.)

 3. Problematika egejské a anatolské chronologie (16.10.)

 4. Problematika předovýchodní chronologie (23.10.)

 5. Mínojská keramika (30.10.)

 6. Fresky ve východním Středomoří (6.11.)

 7. Kyperská keramika (13.11.)

 8. Prezentace I. (Tell el-Dabca) (20.11.)

 9. Prezentace II. (Tell el-Dabca) (27.11.)

 10. Prezentace III. (Tel Kabri, Qatna) (4.12.)

 11. Prezentace IV. (Théra) (11.12.)

 12. PEKLA

13. Souborné kolokvium

Základní literatura
(literatura k vybraným tématům bude doplňována průběžně během kurzu)

BIETAK, Manfred. The synchronisation of civilisations in the Eastern Mediterranean in the second millennium B.C.: proceedings of an International Symposium at Schloß Haindorf, 15th - 17th of November 1996. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2000.

BIETAK, Manfred. The synchronisation of civilisations in the Eastern Mediterranean in the second millennium B.C. II: proceedings of the SCIEM 2000 - EuroConference Haindorf, 2nd of May - 7th of May 2001. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2003.

BIETAK, Manfred – CZERNY, Ernst (eds.). The Synchronisation of Civilisations in the Eastern Mediterranean in the Second Millennium B.C. III. Proceedings of the SCIEM 2000 – 2nd Euroconference, Vienna 28th of May – 1st of June 2003, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2007.