Milí studenti, uvolnil jsem vám některé prezentace - na konci kurzu je test. Berto to jako test, který se v pondělí ráno a bud od 8-20 hod přístupný na tři pokusy (20 otázek - 20 min). Diskuse nad testem i event. neúspěšným) bude jako zkouška - potřebujeme k tomu video nebo telefon, abychom vás poznali. Počítáme s tím, že cca 5-10 in nad testem. Pošleme vám dokaz na MS teams a budeme si vás postupně volat. POšlu vám odkaz ba zkoušku

s pozdravem

dr. Matoulek, a Mgr. Navrátilová