Tento kurz je součástí předmětu "Interna - endokrinologie a metabolizmus", který je vyučován v 5.ročníku pro obor Lékařství na 1.LF UK. Obsahuje základní, prakticky orientované informace o nejvýznamějších endkrinologických a metabolických chorobách.
Úspěšné absolvování tohoto kurzu je nezbytnou podmínkou pro účast na výuce předmětu "Interna - endokrinologie a metabolizmus".
Pro vstup do kurzu je nezbytná registrace do systému Moodle.