Předmět slouží k srovnání úrovně matematických dovedností a znalostí posluchačů prostřednictvím zopakování základních poznatků ze středoškolské matematiky se zaměřením na oblast pojmů vyšší matematiky (tj. derivace, limity, diferenciální počet). Opakované matematické dovednosti a znalosti mají užší aplikační vztah k navazujícím odborným předmětům. Předmět je důležitý zejména pro studenty chemie se zaměřením na vzdělávání, kteří nemají jako druhý studijní obor matematiku.