Seminář rozšiřuje poznatky z oblasti antropologie manželství a rodiny, specificky se zaměřuje na problematiku intersekcionality s důrazem na genderovou problematiku. Rozvíjí znalosti kvalitativní metodologie, zejm. etnografických metod.