On-line podpora kurzu Obecná didaktika a školní pedagogika pro studenty navazujícího magisterského studia, studijního programu učitelství pro SŠ

Studijní opory pro kombinované studium navazujícího magisterského studia VVP Učitelství pro SŠ

E-learningový materiál vytvořený v rámci Fondu F 2016.

E-learningový materiál vytvořený v rámci Fondu F 2016.

Seminář k bakalářské práci - online podpora výuky