Studenti se prostřednictvím řešených aplikačních úloh seznámí s teoretickými principy a klíčovými metodami a technikami systémové analýzy a klasifikace/kategorizace. Naučí se aplikovat zásady fasetové analýzy pro umožnění vícekriteriálního přístupu. Seznámí se s technikami datové analýzy a modelování datových a dokumentových struktur.

Studenti se prostřednictvím průběžně zadávaných úkolů seznámí s klíčovými metodami a technikami intelektuální i strojové obsahové analýzy a syntézy informačních zdrojů. Naučí se aplikovat teoretické principy sémantiky a lingvistiky v typických úlohách obsahového zpracování informací. Seznámí se s technikami tvorby abstraktů a dalších redukovaných textů, indexace zdrojů, sémantického mapování, doménové analýzy a tvorby přehledových studií. Při tvorbě obsahových metadat se naučí využívat relevantní systémy organizace znalostí.