Předmět se zabývá aktuálními problémy integrace jedinců s tělesným postižením do společnosti.
Skrze diskuse o faktorech, které ovlivňují integrace osob s tělesným postižením do společnosti, se studenti seznámí se skutečnou sociální problematikou této populace.
Předmět rovněž zahrnuje prvky osobní asistence pro osoby s tělesným postižením, dále nároky na odborné kompetence osobního asistenta, na rozlišnost klientů, kteří tuto službu používají a jejich potřeby. Studenti se seznámí také s legislativní a finanční podporou asistenčních služeb. Naučí se slušně a správně komunikovat s lidmi s motorickými a komunikačními omezeními. Zároveň se dozví také o důležité součástí jejich každodenního života, tedy o kompenzačních pomůckách.
Seminář se také zaměřuje na architektonická přizpůsobení veřejných budov pro lidi s tělesným postižením, kdy se studenti v rámci praktického úkolu seznámí s reálnou problematikou fyzických bariér.