Cílem kurzu je diskuzní formou analyzovat takové komunikační situace, které se z různých hledisek jeví jako „neideální“. Konceptuálním východiskem kurzu je teorie nezdarů J. L. Austina a její další rozvíjení v oblasti široce chápané filosofie jazyka. Diskutovaným materiálem jsou komunikační situace, které na rozdíl od situací intuitivně ideálních zahrnují např. nekooperující, iracionální, manipulativní či neupřímné mluvčí. Průběžně budou reflektovány normativní aspekty (zejména jazykového) chování s ohledem na konstitutivní bázi distinkce ideálně x ne-ideální.