Manuál pro začínající učitele v rámci projektu Kurzy pro budoucí učitele a vychovatele v oblasti prevence školní nekázně a šikanování.

Předmět seznamuje studenty se společenskými jevy, které bývají uváděné jako nežádoucí či nepřijatelné. Studentům bude prezentován přehled základních pojmů a přístupů, které budou dále diskutovány a problematizovány. Zvláštní důraz bude kladen na problematiku rizikového chování u dětí a mladistvých a jevy související s rodinným a školním prostředím.

Předmět seznamuje studenty se společenskými jevy, které bývají uváděné jako nežádoucí či nepřijatelné. Studentům bude prezentován přehled základních pojmů a přístupů, které budou dále diskutovány a problematizovány. Zvláštní důraz bude kladen na problematiku rizikového chování u dětí a mladistvých a jevy související s rodinným a školním prostředím.