Manuál pro začínající učitele v rámci projektu Kurzy pro budoucí učitele a vychovatele v oblasti prevence školní nekázně a šikanování.