Problematika náboženství a souvisejících fenoménů představuje zásadní téma antropologie od jejího ustanovení jako vědecké disciplíny. „Antropologie náboženství“ se stala důležitým polem pro vedení teoretických debat i vznik empirických studií formujících celý obor. Prostřednictvím přednášek, četby, diskuzí a audiovizuálních materiálů získají studující základní přehled o 1) teoretických pozicích, ze kterých je náboženství v antropologii zkoumáno; 2) klasických tématech, kterým se antropologie náboženství věnuje (víra, rituál, magie, šamanismus, náboženská změna, náboženské objekty); 3) konkrétních studií náboženských reprezentací a praktik založených na etnografickém terénním výzkumu.