ákladním cílem předmětu je poskytnout studentům bakalářského oboru studia prostor pro přípravu a zpracování tezí bakalářské práce. První týden v letním semestru probíhá úvodní setkání (dle příslušného rozvrhu na daný semestr), v němž jsou studenti informováni o organizaci kurzu a svých povinnostech. Následně je kurz veden školiteli samostatně, a to formou konzultací. Každý školitel stanoví rovněž dle svého uvážení harmonogram svých konzultací a požadavky, které musí student/ka v průběhu semestru splnit. Konzultace musí proběhnout nejméně 4krát za semestr.
Kurz je určen pro studenty druhého ročníku studia, resp. studenty v letním semestru druhého ročníku studia. Studenti, kteří si kurz zapisují v jiném ročníku (třetím) tak činí s plným vědomím, že to pro ně znamená úpravu řádného harmonogramu studia (většinou jeho prodloužení nejméně o jeden semestr).