Seminář studenty seznámí se základy akademické práce. Představí základní formální a technické požadavky, jež je třeba při studiu dodržovat. Pozornost je zaměřena zejména na kritické čtení odborných textů, písemný projev a práci se zdroji.