Tento kurz obsahuje příklady většiny standardních aktivit v systému Moodle.

This course contains examples of most of the standard activities in Moodle.